FacebookTwitter

Sælg din bil forhandler vs. privat

By on 15. Oct 2013 in Biler | 0 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Når du skal sælge din brugte bil, skal du som en af de første ting tage stilling til, hvorvidt du finder flest fordele i at sælge den til en forhandler eller en privatperson.

Sælger du din vil til en bilforhandler er der flere ting du som privat sælger skal være opmærksom på. Først og fremmest skal bilen omregistreres eller afmeldes. Er der ikke lavet nogen aftale mellem dig og bilforhandler på dette punkt, skal det som grundregel ske senest tre uger efter at forhandleren har overtaget bilen. Samtidig indgår også andre aspekter, når det kommer til undersøgelse af bilens stand. Umiddelbart har bilforhandler en pligt til at undersøge bilen. Dog kan han eller hun også vælge at købe bilen direkte ud fra sælgers oplysninger om denne. Er disse korrekte, kan køber så ikke gøre mangler gældende, som ville have været opdaget ved en nærmere undersøgelse af bilen.
Når du skal foretage et bilsalg, kan du også vælge at sælge din bil til en privat. Her er parterne udelukkende underlagt købelovens helt generelle bestemmelser, hvis altså ikke andet er aftalt mellem køber og sælger. Som sælger skal du dog også være opmærksom på, at du står inde for rigtigheden af oplysninger og kan drages til ansvar hvis der nogle informationer der er forkerte eller ligefrem usagte.

Submit a Comment